Rikslønnsnemndas kjennelse: Sak 1/2012 (frivillig nemnd)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Rikslønnsnemndas kjennelse 29. august 2012 i sak 1/2012 (frivillig nemnd): Tvisten mellom Unio og staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen 2012.

Rikslønnsnemndas kjennelse (pdf)