Rikslønnsnemndas kjennelse: Sak 2 og 3/2012

Rikslønnsnemndas kjennelse 11. oktober 2012 i sak 2 og 3/2012: Tvisten mellom Industri Energi/Safe og Norsk olje og gass i forbindelse med tariffrevisjon 2012.

Rikslønnsnemndas kjennelse 11. oktober 2012 i sak 2 og 3/2012:
Tvisten mellom Industri Energi/Safe og Norsk olje og gass i forbindelse med tariffrevisjon 2012.

Rikslønnsnemndas kjennelse (pdf)