Rikslønnsnemndas kjennelser: Sak 2/2010

Rikslønnsnemndas kjennelse 21. oktober 2010 i sak 2/2010: Tvisten mellom YS Spekter og Arbeidsgiverforeningen Spekter

Rikslønnsnemndas kjennelse (pdf, 2 mb)