Rikslønnsnemndas kjennelser 1984

Sak 1: OFS - NOAF

Sak 2: Norske Kommuners Sentralforbund - Forhandlingssammenslutningen Norsk Kommuneforbund m.fl.

Sak 3: Oslo kommune - Forhandlingssammenslutningen Norsk Kommuneforbund m.fl.  

Sak 4: Statstjenestemannskartellet og Norsk Lærerlag - Staten  

Sak 5: YS Stat - Staten  

Sak 6: Akademikernes Fellesorganisasjon - Staten  

Til toppen