Rikslønnsnemndas kjennelser 1989

Sak 1-6 Frivillig lønnsnemnd, deler av kommunesektoren

Sak 7 Frivillig lønnsnemnd, Norske Bankfunksjonærers Forbund - Bankenes Arbeidsgiverforening  

Til toppen