Rikslønnsnemndas kjennelser 1953

Lnr 254: N.A.F. og Redernes Arbeidsgiverforening - Norsk Styrmandsforening 

Lnr 256: Skipsfartens Arbeidsgiverforening - Norsk Styrmandsforening

Til toppen