Rikslønnsnemndas kjennelser 1960

Sak 2: Statens velferdsråd for handelsflåten - Norsk Tjenestemannslag (Frivillig lønnsnemnd) 

Sak 3: Norges Apotekerforening - Norges Farmaceutiske Forening (Frivillig lønnsnemnd) 

Sak 4: Østfold fylke m.fl. - LO og Norsk Kommuneforbund (Frivillig lønnsnemnd) 

Til toppen