Rikslønnsnemndas kjennelser 1961

Sak 1: Rikstrygdeverket og Bergen trygdekasse - Norsk Kommuneforbund (Frivillig lønnsnemnd) 

Sak 2: Skogbrukets Arbeidsgiverforening - LO og Norsk skog- og landarbeiderforbund 

Til toppen