Rikslønnsnemndas kjennelser 1964

Sak 1: Norsk Arbeidsgiverforening - LO 

Sak 2: Norsk Arbeidsgiverforening - Norsk Bedrifts Elektriker Forbund 

Sak 3: Norsk Arbeidsgiverforening - Norsk Rutebilarbeidserforbund
Saken bortfalt da partene ble forlikt før behandling i Rikslønnsnemnda

Sak 4 og 5: Norsk Arbeidsgiverforening - LO og Norge Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund / Norsk Arbeidsgiverforening - LO og Norsk Hotell- og Restaurant-Arbeider-Forbund 

Sak 6: Norsk Arbeidsgiverforening og Redernes Arbeidsgiverforening - LO og Norsk Losforbund 

Sak 7: Forretningsbankenes Arbeidsgiverforening og Sparebankenes Arbeidsgiverforening - Norske Bankfunksjonærers Forbund 

Sak 8: Norsk Arbeidsgiverforening og Redernes Arbeidsgiverforening - Det norske maskinistforbund 

Sak 9: Norsk Arbeidsgiverforening og Redernes Arbeidsgiverforening - Norsk Styrmandsforening  

Sak 10: Norsk Arbeidsgiverforening og Skofabrikkenes Arbeidsgiverforening - LO og Norsk Skotøyarbeiderforbund 
Se også sak 1 for 1965 (tilleggskjennelse)

Sak 11: Norsk Arbeidsgiverforening og Papirindustriens Arbeidsgiverforening - LO og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund 

Sak 12 og 15: Norsk Arbeidsgiverforening og Entreprenørenes Landssammenslutning - LO og Norsk Arbeidsmandsforbund 

Sak 13 A: A/S Årdal og Sunndal Verk - Norsk Bedrifts Elektriker Forbund 

Sak 13 B: A/S Norsk Jernverk - Norsk Bedrifts Elektriker Forbund 

Sak 14: Fraktefartøyenes Arbeidsgiverforening - Norsk Sjømannsforbund 

Sak 15 - se sak 12 og 15 over

Sak 16: Store Norske Spitsbergen Kul-kompani A/S - Norsk Arbeidsmandsforbund 

Sak 17 - Braathens Safe - Flypersonalet (Frivillig lønnsnemnd). Saken bortfalt da partene ble forlikt før behandling i Rikslønnsnemnda.

Sak 18: Hamar og Vang Drosjeeierforening - Norsk Transportarbeiderforbund (Frivillig lønnsnemnd) 

Sak 19: Norges Drosjeeier-Forbund og Drosjesentralen Bergen - LO og Norsk Transportarbeidserforbund (Frivillig lønnsnemnd) 

Sak 20-22: Hvalfangstens Arbeidsgiverforening - LO og Norsk Sjømannsforbund/Det norske maskinistforbund/Norsk Styrmandsforening 

Sak 23: A/S Holmenkolbanen - LO og Norsk Kommuneforbund 

Sak 24: Sammenslutningen av Landbrukets Arbeidsgiverforening og Jordbrukets Arbeidsgiverforening - LO og Norsk Skog- og Landarbeiderforbund 

Sak 25: Staten - LO og Norsk Arbeidsmandsforbund 

Sak 26: Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus - LO og Norsk Kommuneforbund (Frivillig lønnsnemnd) 

Sak 27: Norsk Arbeidsgiverforening - LO og Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer 

Sak 28: Staten - Fellesutvalget for Norges Lærerinneforbund og Norges Lærerlag 

Sak 29: Staten - LO, Norsk Kommuneforbund og Norsk Tjenestemannslag 

Sak 30: Staten - Yrkesorganisasjonenes Hovedsammenslutning for Embets- og Statstjenestemenn 

Sak 31: Staten - Embedsmennens Landsforbund og Norges Kommunale Juristers Landsforening 

Sak 32: Skibsfartens Arbeidsgiverforening - Det norske maskinistforbund 

Sak 33: A/S Årdal og Sunndal Verk - Det norske maskinistforbund (Frivillig lønnsnemnd) 

Sak 34: Sammenslutningen av Landbrukets Arbeidsgiverforening og Meierienes Arbeidsgiverforening - LO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 

Sak 35: Staten - LO og Norsk Tjenestemannslag (Frivillig lønnsnemnd) 

Til toppen