Rikslønnsnemndas kjennelser 1965

Sak 1: Norsk Arbeidsgiverforening og Skofabrikkenes Arbeidsgiverforening - LO og Norsk Skotøyarbeiderforbund (tilleggskjennelse til sak 1964/10)

Sak 2: Statens velferdskontor for handelsflåten - LO og Norsk Tjenestemannslag 

Sak 3: Trondheim kommune - Kommunale Funksjonærers Landsforbund (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 4: Asker kommune - Norges Ingeniørorganisasjon 

Sak 5: Norsk Arbeidsgiverforening og Redernes Arbeidsgiverforening - Norsk Styrmandsforening 

Sak 6: Norges Drosjeeierforbund og Oslo Drosjeeierforening - LO og Norsk Transportarbeiderforbund (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 7: Norges Drosjeeierforbund og Bærum Drosjeeierforening - LO og Norsk Transportarbeiderforbund (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 8: Norges Drosjeeierforbund og Asker Drosjeeierforening - LO og Norsk Transportarbeiderforbund (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 9: Norges Drosjeeierforbund og Bergen Drosjeeierforening - LO og Norsk Transportarbeiderforbund (frivillig lønnsnemnd) 

Til toppen