Rikslønnsnemndas kjennelser 1966

Sak 1: Norsk Arbeidsgiverforening - LO 

Sak 2: Norsk Arbeidsgiverforenig - Norsk Bedrifts Elektriker Forbund 

Sak 3: Norsk Arbeidsgiverforening - Norges Funksjonærforbund. Saken bortfalt da partene ble forlikt før behandling i Rikslønnsnemnda.

sak 4: Staten - Statstjenestemannskartellet. Saken bortfalt da partene ble forlikt før behandling i Rikslønnsnemnda

Sak 5: Oslo kommune - NITO (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 6: Norges drosjeeierforbund og Drosjebilsentralen i Bergen - LO og Norsk Transportarbeiderforbund (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 7: Skibsfartens Arbeidsgiverforening - Norsk Stryrmandsforening 

Til toppen