Rikslønnsnemndas kjennelser 1968

Sak 1: Oslo kommune - Norsk Sykepleierforbund 

Sak 2: De norske teatres forening - Norsk Skuespillerforbund (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 3: Staten - Statsansatte Ingeniørers Ervervsgruppe av Den Norske Ingeniørforening 

Til toppen