Rikslønnsnemndas kjennelser 1980

Sak 1: Akademikernes Fellesorganisasjon - Staten

Sak 2: Norsk Lærerlag - Staten

Sak 3: Norsk Lærerlag - Norske Kommuners Sentralforbund

Sak 4 del I: OFS - Mobil, Elf, Phillips

Sak 4 del II: OFS - Mobil, Elf, Phillips

Sak 4 del III: OFS - Mobil, Elf, Phillips

Sak 5: Norsk Fysiokjemikerforbund - Norske Kommuners Sentralforbund

Sak 6: Norsk Sykepleierforbund - Norske Kommuners Sentralforbund

Til toppen