Rikslønnsnemndas kjennelser 2002

Sak 1/2002 Norsk Sykepleierforbund - Arbeidsgiverforeningen NAVO (PDF)

Sak 2/2002 Kommunalansattes fellesorganisasjon – Servicebedriftenes landsforening (PDF)

Sak 3 og 4/2002 Norsk helse- og sosialforbund og Norsk kommuneforbund – Servicebedriftenes landsforening (PDF)

 

Til toppen