Styret for pensjonsordningen for apotekervirksomhet

I henhold til lov om Pensjonsordning for apotekvirksomhet, § 30 2. ledd, oppnevnes styret for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) med personlige varamedlemmer av Arbeids- og sosialdepartementet for fire år om gangen etter innstilling fra medlemmenes arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) s styre består fra og med 1. juli 2015 og fram til og med 30. juni 2019 av følgende medlemmer og varamedlemmer: 

 • Administrerende direktør i SPK Finn Melbø (styreleder),
  vara: områdedirektør Kari Lund,
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter: sjefsøkonom Stein Gjerding,
  vara: juridisk direktør Kristin Juliussen,
 • Hovedorganisasjonen Virke: forhandlingssjef Trond A. Teisberg,
  vara: forhandlingssjef Bård Westbye,
 • Farmasiforbundet: forhandler Renate Messel Hegre,
  vara: spesialrådgiver Kjell Morten Aune,
 • Norges Farmaceutiske Forening: generalsekretær Greta Torbergsen,
  vara: leder Rønnaug Larsen.