Styret for pensjonsordningen for sykepleiere

Det nåværende styret i pensjonsordningen for sykepleiere for er oppnevnt for perioden 1. juli 2014–1. juli 2018.

Leder: Adm.direktør Finn Melbø, Statens pensjonskasse

Varamedlem: Kontorsjef Anita Mølmesdal Sivertsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Fra arbeidstakersiden:

Medlem: Forhandlingssjef Harald Jesnes, Norsk Sykepleierforbund
Varamedlem: Spesialrådgiver Marit Gjerdalen, Norsk Sykepleierforbund

Fra arbeidsgiversiden:

Medlem: Juridisk direktør Kristin Juliussen, Arbeidsgiverforeningen Spekter
Varamedlem: Spesialrådgiver Torfinn Thomassen, KS