Styret for pensjonsordningen for sykepleiere

Det nåværende styret i pensjonsordningen for sykepleiere for er oppnevnt for perioden 1. juli 2014–1. juli 2018.

Om Styret for pensjonsordningen for sykepleiere

Opprettet: 2005-01-01

Underlagt: Arbeids- og sosialdepartementet - Pensjonsavdelingen

Kontakt

Postadresse: Kommunal Landspensjonskasse, Postboks 1733 Vika, 121

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utgiftene dekkes av pensjonskassen

Aktive medlemmer (pr. 30.10.2017)