Styret for pensjonstrygden for sjømenn

Oversikt over styret for pensjonstrygden for sjømenn.

Om Styret i Pensjonstrygden for sjømenn

Opprettet: 1949-01-01

Underlagt: Arbeids- og sosialdepartementet - Pensjonsavdelingen

Kontakt

Postadresse: Postboks 8143 Dep, 33

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utgiftene dekkes av pensjonskassen

Aktive medlemmer (pr. 31.10.2017)