Styret for Pensjonstrygden for sjømenn

Styret for Pensjonstrygden for sjømenn for perioden 13. september 2011 – 31. august 2015.

1. Administrerende direktør Finn Melbø, Statens pensjonskasse, leder, med personlig varamedlem direktør Kari Lund, Statens pensjonskasse

Fra arbeidstakernes organisasjoner:

2. Hellen Solhaug, Norsk Sjømannsforbund, med personlig varamedlem Bjørg Borger, Norsk Sjømannsforbund
3. Generalsekretær Hege Merethe Bengtsson, Det norske maskinistforbund, med personlig varamedlem Rune Larsen Røine, Norsk Sjøoffisersforbund

Fra rederienes organisasjoner:

4. Forhandlingsleder Pål Tangen, Norsk Rederiforbund, med personlig varamedlem personalkonsulent Kristine Godal Mohr, Norges Rederiforbund
5. Kommersiell leder Tor Kristoffersen (Fjord1), NHO Sjøfart, med personlig varamedlem teamleder Elisabeth Pedersen, Torghatten Nord AS