Kontakt Tariffnemnda

Her finner du kontaktinformasjon til Tariffnemnda.

Postadresse

Tariffnemnda
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

Telefon: 22 24 69 01

E-post

postmottak@asd.dep.no

Sekretariat

Nemndas sekretariat er lagt til Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet. Sekretariatet består av:

  • Tanya M. Samuelsen
  • Ingrid Finsland