Medlemmer av Tariffnemnda

Følgende er medlemmer og varamedlemmer av Tariffnemnda for perioden 1. juni 2015 – 31. mai 2018:

  • Johan Kr. Øydegard (leder), dommer i Ringerike tingrett
  • Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt, UiO
  • Giuditta Cordero-Moss, professor ved Institutt for privatrett, UiO (ny)
  • Knut Bodding (LO)
  • Kurt Weltzien (NHO)

Varamedlemmer

  • For Knut Bodding: Nina Kroken
  • For Kurt Weltzien: Margrethe Meder