Ansettelsesprosessen

Les her om hvordan ansettelser foregår i ASD her.

Bilde av to personer som snakker sammen i et møterom. Foto: Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Intervju

Dersom du inviteres til intervju, vil du vanligvis møte den som blir din nærmeste leder sammen med en medarbeider fra avdelingen og/eller en medarbeider fra HR-seksjonen. I tillegg deltar som regel en representant fra fagforeningene. For noen stillinger kan det være aktuelt med to intervjurunder.

Innstilling

Etter at intervju er gjennomført og referanser er innhentet, utarbeides en innstilling med en begrunnet rangering av kandidatene som innstilles til stillingen. Formelt er det innstillingsrådet i departementet som innstiller og departementsråden som ansetter.

Tilbud

Når innstillingen er vedtatt,  mottar kandidaten som tilbys stillingen et tilbudsbrev med opplysninger om lønn og øvrige ansettelsesvilkår (f.eks. stillingsprosent og lønn). Alle øvrige søkere vil få e-post om utfallet i tilsettingssaken når stillingen er besatt.

Som søker har du ved forespørsel krav på å få tilsendt utvidet søkerliste med opplysninger om søkernes navn, alder, utdanning og praksis. For øvrig viser vi til reglene om partenes innsyn i tilsettingssaker i Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften).

Velkommen som søker!