Hvem jobber i ASD?

Arbeids- og sosialdepartementet har rundt 200 ansatte. Om lag 60 prosent er kvinner og 40 prosent er menn. Hovedtyngden av de ansatte er i aldersgruppen 35-49 år.

Hovedandelen av våre ansatte har fullført en utdanning på universitets- eller høyskolenivå.

28 prosent av de ansatte er jurister, 27 prosent er samfunnsvitere, 14 prosent er økonomer (samfunnsøkonomer og siviløkonomer). De resterende har annen høyere grads utdanning innen humaniora, medievitenskap, psykologi, eller annen lavere grads utdanning fra universitet og høyskole.