Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Fordelingsutvalet for tilskot til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar.

Fordelingsutvalget er et selvstendig forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet.

Fordelingsutvalget har som hovedoppgave å tildele tilskudd til landsomfattende frivillige, barne- og ungdoms-organisasjoner.

Det kan søkes om nasjonal og internasjonal grunnstøtte. Tilskuddsordningen er regulert av forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Fordelingsutvalgets sekretariat ligger i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).