Reisegarantiutvalget

Om Reisegarantiutvalget

Opprettet: 2021

Opphørt: 2021

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget, hvis rapport er ventet høsten 2021, skal vurdere alternative modeller for reisegarantisystem og foreslå modellen som best kan håndtere krav fra reisende, og som gir de laveste samfunnsøkonomiske kostnadene.

Full mandattekst Reisegarantiutvalget

Aktive medlemmer (pr. 9/3/2021)