Årsregnskap 2017

Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Barne- og likestilingsdepartementets årsregnskap for 2017 (PDF).

Revisjonsberetning for BLDs årsregnskap 2017 (PDF).

Til toppen