Pressekontakter i Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet legger vekt på åpenhet, og skal utgi korrekt informasjon til rett tid. Vi tar initiativ til kommunikasjonstiltak og har oppdaterte saker på regjeringen.no/bld. Mediehenvendelser og kommunikasjonsspørsmål blir håndtert fortløpende.

Pressetelefonen: 97 77 36 34.

Pressetelefonen er betjent:
Ukedager kl. 08.00 – 20.00, lørdag kl. 09.00 – 20.00 og søndag kl. 12.00 – 20.00.

E-post til Kommunikasjonsenheten.