Pressekontakter i Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet legger vekt på åpenhet, og skal utgi korrekt informasjon til rett tid. Vi tar initiativ til kommunikasjonstiltak og har oppdaterte saker på regjeringen.no/bld. Mediehenvendelser og kommunikasjonsspørsmål blir håndtert fortløpende.
Til toppen