Administrativ ledelse i Barne- og likestillingdepartementet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Departementsråden er departementets administrative leder.
I departementsrådens stab inngår kommunikasjonsenheten, forværelse for departementsråd, og forværelser for politisk ledelse.