Ekspedisjonssjef Inge Ovesen

Portrettfoto av Inge Ovesen

Adresse: Akersgata 59, 0180 Oslo
E-post: Inge.Ovesen@bld.dep.no
Telefon: 404 82 825

Leder for Familie- og oppvekstavdelingen