Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Brandal Myklebust

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Pressekontakt

Adresse: Akersgata 59, 0180 Oslo
E-post: ibm@bld.dep.no
Telefon: 995 01 917