Seniorrådgiver Elisabeth Johansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Pressekontakt og webredaktør

Adresse: Akersgata 59, 0180 Oslo
E-post: ejo@bld.dep.no
Telefon: 996 07 525