Ekspedisjonssjef Helga Berit Fjell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

E-post: Helga-Berit.Fjell@bld.dep.no
Mobil: 992 97 598

Leder for Plan- og administrasjonsavdelingen