Etater og virksomheter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Oversikt over Barne- og likestillingsdepartementets underliggende etater og virksomheter.

Hva er etater og virksomheter?

Se tildelingsbrev til underliggende virksomheter.

Se også tilknyttede virksomheter.