Forbrukerrådet / Forbrukarrådet

Forbrukerrådets oppgave er å ivareta forbrukernes interesser ved blant annet å drive påvirkning overfor myndigheter, organisasjoner og næringsdrivende, gi forbrukerne informasjon, råd og veiledning, og gi bistand til forbrukere i tvistesaker.

Forbrukerrådet er forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og  et eget styre. I henhold til vedtekter gitt ved Kongelig resolusjon har Forbrukerrådet en fri og uavhengig stilling i forbrukerpolitiske spørsmål.  Forbrukerrådet mottar en basisbevilgning over statsbudsjettet. Organisasjonen har i dag sekretariat i Oslo og 10 regionkontorer. 

Les: Omorganiserer Forbrukerrådet for å styrke tilbudet

Tildelingsbrev til Forbrukerrådet 2016

Nettside: http://www.forbrukerradet.no/

Til toppen