Fakturainformasjon

Fakturaadresse: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker,
Fakturamottak DFØ, Postboks 4104,
2307 HAMAR
.

Bestillerreferanse må oppgis, denne kan innhentes fra Fylkesnemndene.

Til toppen