Organisering og ledelse i Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet har fire fagavdelinger og en kommunikasjonsenhet. Departementet ledes av Barne- og likestillingsministeren. Statsråden har en politisk stab med en statssekretær og en politisk rådgiver. Departementsråden er departementets administrative leder.

Til toppen