Om Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet har fire fagavdelinger og en kommunikasjonsenhet. Departementet ledes av barne- og familieministeren. Statsråden har en politisk stab med to statssekretærer og en politisk rådgiver. Departementsråden er departementets administrative leder.

Til toppen