Råd og utvalg under Barne- og likestillingsdepartementet

 

Eksisterende utvalg

 • Familievernutvalget

  Familievernutvalget ble oppnevnt 15. mai, og skal foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU 15 måneder etter oppstart.

 • UngIDag - utvalg for barn og unge

  UngIDag er et offentlig utvalg som skal se på likestillingsutfordringer barn og unge møter i hverdagen. Utvalget ble satt ned 4. mai 2018.

 • Fosterhjemsutvalget

  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå rammebetingelser for ordinære fosterhjem. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU desember 2018.

 • Etikkinformasjonsutvalget

  Utvalget ble opprettet 1. juni 2018, og skal vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.

 • Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

  Fordelingsutvalget er et selvstendig forvaltningsorgan underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Innstillinger fra tidligere utvalg

Til toppen