Råd og utvalg under Barne- og likestillingsdepartementet

Her finner du:

- Eksisterende/permanente styrer, råd og utvalg
- Utvalg som har levert sin innstilling

 

Eksisterende

Utvalg som har levert sin innstilling

  • Barnevoldsutvalget

    Utvalget ble oppnevnt 13. november 2015 og skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

  • Barnefamilieutvalget

    Utvalget ble oppnevnt 19. juni 2015 og skulle gå gjennom det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år. Utvalget leverte sin utredning 6. mars 2017.

Innstillinger fra tidligere utvalg