Fakta om utvalgsmedlemmene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Norvald Mo

fakta om Norvald Mo

Norvald Mo er rådgiver i Fellesforbundet og leder i Oslo Idrettskrets.

Født 1953. Mo var vararepresentant på Stortinget for Arbeiderpartiet 1985-1989, og statssekretær på Statsministeres kontor 1994-1997 og 2000-2001. Siden 2008 har Mo vært styremedlem i Folketrygdfondet, og leder i Oslo idrettskrets fra 2009.