Fakta om utvalgsmedlemmene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Henriette Sinding Aasen

Informasjon om Henriette Sinding Aasen

Henriette Sinding Aasen er professor i jus ved  Universitetet i Bergen siden 2006.

 Født 1963. Hun er tidligere forsker ved avdeling for kvinnerett ved Universitetet i Oslo og har hatt en rekke stillinger ved Universitetet i Bergen fra 1996. Hun er ansvarlig  for valgemnet ”International human rights in context” og har forelest i forvaltningsrett og helse- og sosialrett.                                                                                                                      Sinding Aasen var nestleder for Forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 2005-2009 og er leder for Forskergruppen for helse og sosialrett ved Universitetet i Bergen fra 2005. Sinding Aasen satt i 2006-2007 i utvalget for gjennomgang av formålet med opplæring og formål med barnehager (Bostadutvalget). Hun har publisert en rekke bøker og artikler om bl.a. menneskerettigheter og helserettslige spørsmål.