Fakta om utvalgsmedlemmer

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Osmund Kaldheim

Bakgrunn om utvalgsmedlemmet

 

 

Osmund Kaldheim, rådmann Drammen kommune, Født 1964.

Tidligere direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) (2005-2010), nå rådmann i Drammen kommune. Han har tidligere hatt politiske verv for Høyre: Ordfører i Fet kommune 1995-1999, statssekretær i Sosialdepartementet 2001-2003 og statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet 2003-2004. Han var rådgiver og partner i Geelmuyden - Kiese 1990-1995, og daglig leder i samme firma 1999-2001. Direktør i Telenor Broadcast Holding med ansvar for samfunnskontakt 2004-2005.