Inkluderingsutvalgets første dialogmøte

Elvebakken, Oslo, 2. september

Nyhetssak om Inkluderingsutvalgets første møte

Første åpne dialogmøte for Inkluderingsutvalget

 

2. september holder det regjeringsoppnevnte Inkluderingsutvalget for første gang et åpent møte. Tema er arbeid.

Det er første gang utvalget skal møte publikum. Stedet er Elvebakken videregående skole i Oslo sentrum.

Tema for dialogmøtet  er hvordan inkludere innvandere på arbeidsmarkedet. Blant innlederne er Lene Hagen, leder for Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere, og Yonas Biniam fra JobbX. Det blir også debattinnlegg fra bl.a. lederen i LO Oslo og direktøren for NHO Oslo og Akerhus, Rambøll Management, Likestilling-og diskrimineringsombudet, FAFO og Somaliland Women Solidarity.

– Arbeid er avgjørende for integrasjon, fordi det er nøkkelen til økonomisk selvberging, større nettverk og følelsen av å tilhøre et større hele, sier utvalgsmedlem Ines Hardoy, forsker i samfunnsøkonomi ved Institutt for Samfunnsforskning og leder for utvalgets gruppe om tema arbeid.

– Vi håper møtet blir et sted vi kan møte folk direkte og få tanker og innspill til arbeidet utvalget skal gjøre, sier Hardoy.

Det blir mulig å stille spørsmål fra salen og legge igjen skriftlige innspill. I tillegg til åpne møter tar utvalget hele utredningsperioden imot innspill via post, e-post, nett og Facebook.

Møtet i Oslo er det første av fire hvor Inkluderingsutvalget møter publikum. De tre neste blir i Tromsø, Trondheim og Kristiansand.

Invitasjon på Facebook  

Detaljert program  

 

Til toppen