Brigader Eystein Kvarving

(i permisjon)

Talsperson for Forsvaret Eystein Kvarving

E-post: Eystein-Malkenes.Kvarving@fd.dep.no
Mobil: +47 990 92 005

Brigader Eystein Kvarving er kommunikasjonssjef for forsvarssjefen. Han leder den militære delen av kommunikasjonsenheten i FD.