Major Linn Therece Johansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Talsperson for forsvarssjefen

E-post: Linn-Therece.Johansen@fd.dep.no
Mobil: +47 41244336