Oberst Frank Sølvsberg

E-post: Frank.Solvsberg@fd.dep.no
Mobil: +47 928 09 424

Fungerende kommunikasjonssjef for forsvarssjefen. Han leder den militære delen av kommunikasjonsenheten i FD.