Oberstløytnant Per Espen Strande

Per Espen Strande

E-post: Per-Espen.Strande@fd.dep.no
Mobil: +47 45 40 42 06

Talsperson for Forsvaret