Oberst Sven Harald Halvorsen

Senior stabsoffiser i kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet

E-post: Sven-Harald.Halvorsen@fd.dep.no
Mobil: +47 908 97 022

Talsperson for forsvarssjefen

Til toppen