Orlogskaptein Thomas Gjesdal

(i permisjon)

Talsperson for Forsvaret Thomas Gjesdal

E-post: Thomas.Gjesdal@fd.dep.no
Mobil: +47 926 52 749

Talsperson for Forsvaret