Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har nå en dobbelthattet rolle som både øverste fagmilitære rådgiver i departementet, og som etatssjef for Forsvarets militære organisasjon.

Til toppen