Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef general Eirik Kristoffersen har en dobbelthattet rolle som både øverste fagmilitære rådgiver i departementet, og som etatssjef for Forsvarets militære organisasjon.