Assisterende departementsråd Frede Wiberg Hermansen

Assisterende departementsråd Frede Wiberg Hermansen er først og fremst departementsrådens stedfortreder og vil å utfylle og avlaste departementsråden i den daglige ledelsen av departementet.

 

Frede Hermansen
Frede Hermansen Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter