Program Space

Program Space har ansvar for helhetlig styring, ledelse og koordinering av forsvarssektorens romvirksomhet.

Program Space har ansvar for helhetlig styring, ledelse og koordinering av forsvarssektorens romvirksomhet. Program Space er midlertidig etablert i FD IV frem til 2020.