Seksjon for forsvarsplanlegging

Seksjon for forsvarsplanlegging er ansvarlig for analyser og utvikling av policy på det forsvarspolitiske området.