Seksjon for forsvarsplanlegging

Seksjon for forsvarsplanlegging er ansvarlig for analyser og utvikling av policy på det forsvarspolitiske området.

Seksjon for forsvarsplanlegging er ansvarlig for analyser og utvikling av policy på det forsvarspolitiske området. Seksjonen leder arbeidet med utviklingen av forsvarssektorens langtidsplaner og ivaretar sammenhengen mellom nasjonal og internasjonal forsvarsplanlegging.